nov 17, 2022

A Bt. alapítás jellemzői

A Bt. alapításhoz minimum 2 személyre van szükség. Tehát szemben a Kft. alapításával, ahol egyetlen személy is kezdeményezhet, itt feltétel a minimum 2 személy. Az egyik személynek korlátlan lesz a felelőssége a Bt. alapítás során, ami azt is jelenti, hogy beltag lesz, tehát a társaság tartozásaiért a teljes vagyonával felel. Ezért itt a magánvagyon is a társasági tartozás fedezeteként szolgál.

A másik személy pedig kültag, az ő felelőssége ennél kisebb, a társasági szerződésben foglalt vagyoni hozzájárulásra terjed csak ki. Ha 2 személynél többen vágnak bele a Bt. alapításába, akkor több beltag és kültag is megjelölhető. Viszont, nagy felelőssége bármelyik beltagnak, hogy amennyiben menet közben kilép valamelyikük a cégből, azt követően még 5 évig felel a teljes vagyonával a társaság olyan tartozásaiért, amelyek még a jogviszony megszűnése előtt keletkeztek.

Ami a Bt. alapítás egyik nagy előnyét adja, az az indulótőke összege. Ugyanis a Bt. alapítás során nincs meghatározva minimum törzstőke. Bármekkora összeggel neki lehet kezdeni. Általában képletesen a minimum 10.000 forintot szokták megjelölni. És itt is lehetőség van apportok beszámítására. Később a tagoknak a kezdetek során befizetett vagy beszámított apportok mértéke szerint kell osztozniuk a veszteségen és a nyereségen is.

Ügyvédi munkadíjat természetesen kell fizetni a Bt. alapításakor. További érdeklődés, valamint cégalapítás esetén látogasson el a ceghmester.hu oldalára, ahol szakértő kollégák állnak szíves rendelkezésére!

More Details